Agenda

 

Mededelingen

20 March, 2018
5-7 bijeenkomst - Big data, algoritmes en de toepassing van het mededingingsrecht in de praktijk
Onderwerp:
Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigt u graag uit voor de 5-7 bijeenkomst van 20 maart aanstaande.

Cyril Ritter (DG Concurrentie, Europese Commissie) en Martijn Snoep (De Brauw Blackstone Westbroek), zullen spreken op een bijeenkomst over big data, algoritmes en de toepassing van het mededingingsrecht in de praktijk.
Invitatie  [175 KB PDF]
Sprekers:

Overzicht evenementen

15 February, 2018
VvM Symposium 2018 - Twintig jaar mededingingsrecht
Onderwerp:
Op 1 januari 1998 werd de Mededingingswet van kracht en werd de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) operationeel. Sindsdien is er veel veranderd: het ontheffingensysteem van het kartelverbod is vervangen door een systeem van self assessment, de civiele handhaving van het mededingingsrecht is sterk toegenomen en de NMa is opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt. Mededingingstoezicht kan daarbij niet los worden gezien van consumentenbescherming en regulering. Ook de wereld om ons heen is veranderd: door te innoveren hebben betrekkelijk nieuwe spelers een spilfunctie verkregen in de digitale maatschappij, wat vragen oproept over marktmacht en databescherming.

De Vereniging voor Mededingingsrecht wil tijdens het symposium stilstaan bij 20 jaar Mededingingswet maar vooral ook vooruitkijken. De terugblik wordt verzorgd door Marc van der Woude, Rechter bij het Gerecht van de EU te Luxemburg. Vervolgens discussiëren vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de ACM, Autoriteit Persoonsgegevens, het bedrijfsleven en de wetenschap over de toekomst van het mededingingstoezicht in Nederland. Economieverslaggever en nieuwslezer Hella Hueck treedt op als voorzitter van deze middag.

De VvM nodigt u van harte uit om u in te schrijven voor dit symposium, via de website www.roijecongressen.com, onder Inschrijven.

Graag tot ziens op 15 februari!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging voor Mededingingsrecht
Invitatie  [337 KB JPG]
Sprekers:
21 November, 2017
5-7 bijeenkomst - Schikkingen in de kartelschadepraktijk
Onderwerp:
Graag nodigt het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht u uit voor de 5-7 bijeenkomst van dinsdag 21 november a.s. die volledig in het teken zal staan van de kartelschadepraktijk en dan met name de effecten en dynamiek van schikkingen. De eerste schikkingen zijn inmiddels getroffen in de verschillende zaken, maar welke effecten hebben deze schikkingen op het verdere verloop van de hoofdzaak en hoe moet worden omgegaan met vrijwaringsprocedures?
Invitatie  [163 KB PDF]
Sprekers:
12 September, 2017
5-7 bijeenkomsten op 12 en 28 september 2017 - Dow-DuPont and innovation theories of harm en De Zorg
Onderwerp:
Bijgaand treft u de uitnodiging voor een tweetal VvM 5-7 bijeenkomsten, te weten op 12 september en 28 september. Voor meer informatie wordt verwezen naar bijgaande uitnodiging.

De 1e bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 september a.s. vanaf 17.00 uur ten kantore van NautaDutilh, Beethovenstraat 400 te Amsterdam.
De 2e bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 september a.s. vanaf 17.00 uur ten kantore van BarentsKrans, Lange Voorhout 3 te Den Haag.
Invitatie  [97 KB PDF]
Sprekers:
dr. B. Broers (ACM) - VvM-bijeenkomst 28 september 2017 - Presentation  [1,359 KB PPT]
mr. D.W.L.A. Schrijvershof (Maverick Advocaten) - VvM-bijeenkomst 28 september 2017 - Presentation  [492 KB PPTX]
 

Geen mededelingen.

promotieonderzoek SEO op het gebied van mededingingseconomie
Het Bestuur vestigt graag uw aandacht op ingesloten uitnodiging van het SEO Economisch Onderzoek om deel te nemen aan een korte web-enquete als onderdeel van een promotieonderzoek op het gebied van mededingingseconomie. De enquete gaat over het anticipatie-effect van het publieke en private kartelbeleid en de interactie daartussen. Parallel is er een enquête uitgezet onder Nederlandse bedrijven. U kunt de enquête openen via: www.seo.nl en de invultijd bedraagt slechts 10 minuten.

ICC seminar 23 juni 2016
Het bestuur van de VvM brengt graag het volgende seminar onder uw aandacht.
ICC seminar mededinging, corruptie en het persoonlijke risico voor bestuurders en leidinggevenden op 23 juni 2016 (8.30 - 12.00) in Den Haag.
Sprekers: o.a. Sven Dumoulin (AkzoNobel) en Robbert de Bree (Wladimiroff).
Voor het programma en overige informatie verwijzen wij u naar icc.nl.

11e internationale Ascola congres
Het Bestuur van de VvM brengt graag ingesloten uitnodiging van het Europa Instituut van de Universiteit Leiden en de Academic Society of Competition Law (ASCOLA) onder uw aandacht.
Zij organiseren dit jaar het 11e internationale Ascola congres. Het hoofdthema is The role(s) of innovation in competition analysis.
De conferentie zal plaatsvinden in de Academie en het Kamerlingh Onnesgebouw van donderdag 30 juni tot en met zaterdag 2 juli 2016.

International conference Boosting the Enforcement of EU Competition Law at Domestic Level
Het Bestuur van de VvM wil graag de volgende conferentie onder uw aandacht brengen:
The international conference Boosting the Enforcement of EU Competition Law at Domestic Level.
Deze conferentie vindt plaats op 3 juni 2016 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De uitnodiging en het programma treft u hierbij aan.
Het Bestuur van de VvM kan deze conferentie van harte bij u aanbevelen.

Bijeenkomst JongACM Private Enforcement op 11 februari 2016 bij ACM
Het Bestuur van de VvM maakt u attent op ingesloten uitnodiging van JongACM voor een bijeenkomst Private Enforcement op 11 februari 2016 vanaf 17:30 uur ten kantore van ACM.
Het bestuur kan deze bijeenkomst van harte aanbevelen bij alle VvM leden die jong zijn of zich nog jong voelen.

Jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom
Het Bestuur van de VvM vestigt graag uw aandacht op het volgende.
Woensdag 16 maart 2016 vindt het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom plaats in Zeist.
Dit symposium wordt georganiseerd door de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI Nederland) in samenwerking met LES Benelux en VvA.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitnodiging.

VvM film Pioniers van het Mededingingsrecht
De VvM film Pioniers van het Mededingingsrecht welke film is getoond tijdens de VvM Kerstbijeenkomst op 10 december 2015 is ook te zien op YouTube: youtu.be -3BnEnqMWrE

5-7 bijeenkomst 15-10-2015
De consultatie over het wetsvoorstel Implementatiewet privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (Kartelschaderichtlijn).

2014-03-15 Reactie VvM op ACM Agenda 2014-2015
2012-07-13 Bijdrage VvM Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM
2012-07-13 Bijdrage VvM consultatie Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM
2011-09-22 LIDC individueel lidmaatschap
Mededeling Wetenschappelijk Comité van de League

2010-02-12 Reactie VvM op concept werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren
Over VvM Contacteer ons Bestuur About VvM Contact us Board