Agenda

 

Mededelingen

Geen opkomende evenementen.

Overzicht evenementen

8 September, 2020
VvM webinar - Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken
Onderwerp:
Het tweede webinar van de Vereniging voor Mededingingsrecht zal plaatsvinden op dinsdag 8 september a.s. van 16:00 tot 18:00 uur en zal in het teken staan van de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de ACM.

De concept Leidraad is op 9 juli jl. op de website van de ACM gepubliceerd en beoogt de mogelijkheden voor samenwerking tussen concurrerende bedrijven op het gebied van duurzaamheid te verruimen. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals vermindering van CO2- uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om afspraken te maken. Dat kan volgens de ACM als de voordelen voor de gehele samenleving opwegen tegen de nadelen van de mogelijke beperking van de concurrentie. Onderstaand plaatje geeft een ultrakorte samenvatting van de nieuwe benadering die de ACM voorstaat. De consultatie van de ACM loopt tot 1 oktober as.

Caroline Wolberink (Autoriteit Consument & Markt en als projectleider verantwoordelijk voor het opstellen van de concept Leidraad) en Maarten Pieter Schinkel (hoogleraar Competition Economics and Regulation, Universiteit van Amsterdam) zullen hierover het gesprek aangaan met en onder leiding van Alvaro Pliego Selie (advocaat Freshfields).
Sprekers:
A. Pliego Selie, Freshfields - Presentation  [496 KB PDF]
C. Wolberink, ACM - Presentation  [389 KB PDF]
M.P. Schinkel, UvA - Presentation  [1,066 KB PDF]
4 June, 2020
VvM webinar - Mededinging en arbeid
Onderwerp:
Werkenden en zelfstandige dienstverleners, zoals (freelance) journalisten en postbezorgers, werken in een digitaliserende samenleving waarin het belang van platforms en het gebruik van data toeneemt. In het concentratietoezicht neemt het belang van de beoordeling van de inkoopmacht toe. In recente zaken heeft de ACM aandacht besteed aan de gevolgen van voorgenomen concentraties op de positie van zelfstandigen en werkenden. Is deze aandacht terecht? Als inkoopvoordelen worden doorgegeven aan eindgebruikers levert dit toch welvaartswinst op? Anderzijds kan een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden ook nadelen met zich meebrengen, waarbij een mededingingsautoriteit een rol heeft. Of is dit toch aan de wetgever?

Arno Meijer en Kees Hellingman, beiden werkzaam bij de Autoriteit Consument & Markt, zullen ingaan op enkele recente zaken waarin een vergroting van inkoopmacht een rol speelde bij de beoordeling en de belangrijkste economisch getinte aspecten en overwegingen hierbij, en vervolgens de beoordeling van afspraken over tarieven van zzpers in het mededingingsrecht bespreken.

De ACM heeft op 26 november 2019 een leidraad over dit onderwerp gepubliceerd met haar visie op de toepassing van de Mededingingswet. Kees zal ingaan op de ontwikkelingen die tot deze leidraad hebben geleid en op de inhoud ervan. Wat is precies nieuw ten opzichte van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak FNV Kunsten? En hoe gaat het nu verder? Hoe verhoudt de leidraad zich bijvoorbeeld tot het advies van de commissie-Borstlap, voorgenomen sociale wetgeving, de architecten-cao en uitspraken van de civiele rechter over de rechtspositie van zzpers? Gaat de Europese Commissie het voorbeeld van de ACM misschien volgen?
Sprekers:
Arno Meijer en Kees Hellingman (ACM) - Presentation  [606 KB PPT]
29 November, 2019
VMC VvM Studiemiddag - Disruptors reguleren, verleden en toekomst
Onderwerp:
Het Bestuur van de VvM nodigt u uit voor een gezamenlijke studiemiddag met de Vereniging voor Media- en Communicatierecht over zgn. disruptors

De technologische revolutie zet nog altijd door. Tal van industrieen worden erdoor getransformeerd en bestaande structuren worden op hun kop gezet. De disruptie die dat creeert leidde er de afgelopen jaren toe dat de vormgeving van het mededingingsbeleid en van de communicatie- en mediaregulering hoog op de agenda van de Europese Commissie stond. Nu de nieuwe Europese Commissie aan het begin staat van een nieuw mandaat van vijf jaar blikken we tijdens de studiemiddag terug en vooruit op de ontwikkelingen in Brussel. We onderzoeken ook hoe de Nederlandse overheid die ontwikkelingen vormt, en waarom.
Invitatie  [370 KB PDF]
Sprekers:
 

Geen mededelingen.

promotieonderzoek SEO op het gebied van mededingingseconomie
ICC seminar 23 juni 2016
Het bestuur van de VvM brengt graag het volgende seminar onder uw aandacht.
ICC seminar mededinging, corruptie en het persoonlijke risico voor bestuurders en leidinggevenden op 23 juni 2016 (8.30 - 12.00) in Den Haag.
Sprekers: o.a. Sven Dumoulin (AkzoNobel) en Robbert de Bree (Wladimiroff).
Voor het programma en overige informatie verwijzen wij u naar icc.nl.

11e internationale Ascola congres
Het Bestuur van de VvM brengt graag ingesloten uitnodiging van het Europa Instituut van de Universiteit Leiden en de Academic Society of Competition Law (ASCOLA) onder uw aandacht.
Zij organiseren dit jaar het 11e internationale Ascola congres. Het hoofdthema is The role(s) of innovation in competition analysis.
De conferentie zal plaatsvinden in de Academie en het Kamerlingh Onnesgebouw van donderdag 30 juni tot en met zaterdag 2 juli 2016.

International conference Boosting the Enforcement of EU Competition Law at Domestic Level
Het Bestuur van de VvM wil graag de volgende conferentie onder uw aandacht brengen:
The international conference Boosting the Enforcement of EU Competition Law at Domestic Level.
Deze conferentie vindt plaats op 3 juni 2016 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De uitnodiging en het programma treft u hierbij aan.
Het Bestuur van de VvM kan deze conferentie van harte bij u aanbevelen.

Bijeenkomst JongACM Private Enforcement op 11 februari 2016 bij ACM
Het Bestuur van de VvM maakt u attent op ingesloten uitnodiging van JongACM voor een bijeenkomst Private Enforcement op 11 februari 2016 vanaf 17:30 uur ten kantore van ACM.
Het bestuur kan deze bijeenkomst van harte aanbevelen bij alle VvM leden die jong zijn of zich nog jong voelen.

Jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom
Het Bestuur van de VvM vestigt graag uw aandacht op het volgende.
Woensdag 16 maart 2016 vindt het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom plaats in Zeist.
Dit symposium wordt georganiseerd door de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI Nederland) in samenwerking met LES Benelux en VvA.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitnodiging.

VvM film Pioniers van het Mededingingsrecht
De VvM film Pioniers van het Mededingingsrecht welke film is getoond tijdens de VvM Kerstbijeenkomst op 10 december 2015 is ook te zien op YouTube: youtu.be -3BnEnqMWrE

5-7 bijeenkomst 15-10-2015
De consultatie over het wetsvoorstel Implementatiewet privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (Kartelschaderichtlijn).

2014-03-15 Reactie VvM op ACM Agenda 2014-2015
2012-07-13 Bijdrage VvM Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM
2012-07-13 Bijdrage VvM consultatie Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM
2011-09-22 LIDC individueel lidmaatschap
2010-02-12 Reactie VvM op concept werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren
Over VvM Contacteer ons Bestuur About VvM Contact us Board