Agenda

 

Mededelingen

Geen opkomende evenementen.

Overzicht evenementen

14 December, 2016
Kerstbijeenkomst VvM - The History and stories behind European integration, the beginnings
Onderwerp:
Het bestuur van de VvM nodigt u graag uit voor de jaarlijkse Kerstbijeenkomst op woensdag 14 december 2016 vanaf 18.30 uur in Desmet Studio aan de Plantage Middenlaan 4A te Amsterdam.

Tijdens de avond zal Karine Auriol (adviseur van de European School of Administration) ons een verrassende inkijk geven in de historie van het proces van Europese Integratie. Onder de titel The History and stories behind European integration, the beginnings zal zij vragen belichten als How come the Treaty of Rome was signed in blank?, Why do cows take the elevator in the Justis Lipsius? and Why was competition policy introduced from the outset of the process of integration?.

Verder zal ook dit jaar uw kennis van het mededingingsrecht en alles wat daarmee samenhangt weer worden getest in een competitieve strijd georganiseerd door Maverick advocaten. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM, zal de prijs uitreiken aan het winnende team.
De avond zal verder feestelijk verlopen met een walking dinner en een fantastische DJ.
Invitatie  [523 KB PDF]
Sprekers:
7 November, 2016
5-7 Bijeenkomst VvM - Pay for delay afspraken
Onderwerp:
Na het sectoronderzoek naar de farmaceutische industrie is de Europese Commissie verschillende onderzoeken gestart met vervolgens de bijbehorende boetebesluiten. Een goed deel van deze onderzoeken waren toegespitst op de zogenoemde pay-for-delay afspraken tussen innovatieve en generieke producenten en recent heeft het Gerecht EU zich hierover uitgelaten in de Lundbeck-zaak. Maar niet alleen in Europa zijn deze afspraken onderwerp van mededingingsrechtelijke discussie, maar ook in de Verenigde Staten hebben de pay-for-delay afspraken een rol gespeeld in verschillende procedures.
Genoeg stof voor een 5-7 bijeenkomst van de Vereniging en wel op maandag 7 november a.s.
Invitatie  [532 KB PDF]
Sprekers:
Adriaan Brouwer van de Europese Commissie - Presentation  [451 KB PDF]
Maarten Meulenbelt, advocaat bij Sidley Austin LLP - Presentation  [973 KB PDF]
14 June, 2016
5-7 bijeenkomst VvM - competition, big data and big analytics
Onderwerp:
Het Bestuur van de VvM is verheugd Ariel Ezrachi, hoogleraar mededingingsrecht te Oxford, bereid te hebben gevonden te spreken over het actuele en spraakmakende onderwerp: competition, big data and big analytics.
Deze bijeenkomst zal plaats vinden op dinsdag 14 juni aanstaande om 17:00 uur ten kantore van De Brauw Blackstone Westbroek, Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam.
Invitatie  [359 KB PDF]
Sprekers:
Ariel Ezrachi, hoogleraar mededingingsrecht te Oxford - Presentation  [485 KB PDF]
 

Geen mededelingen.

promotieonderzoek SEO op het gebied van mededingingseconomie
Het Bestuur vestigt graag uw aandacht op ingesloten uitnodiging van het SEO Economisch Onderzoek om deel te nemen aan een korte web-enquete als onderdeel van een promotieonderzoek op het gebied van mededingingseconomie. De enquete gaat over het anticipatie-effect van het publieke en private kartelbeleid en de interactie daartussen. Parallel is er een enquête uitgezet onder Nederlandse bedrijven. U kunt de enquête openen via: www.seo.nl en de invultijd bedraagt slechts 10 minuten.

ICC seminar 23 juni 2016
Het bestuur van de VvM brengt graag het volgende seminar onder uw aandacht.
ICC seminar mededinging, corruptie en het persoonlijke risico voor bestuurders en leidinggevenden op 23 juni 2016 (8.30 - 12.00) in Den Haag.
Sprekers: o.a. Sven Dumoulin (AkzoNobel) en Robbert de Bree (Wladimiroff).
Voor het programma en overige informatie verwijzen wij u naar icc.nl.

11e internationale Ascola congres
Het Bestuur van de VvM brengt graag ingesloten uitnodiging van het Europa Instituut van de Universiteit Leiden en de Academic Society of Competition Law (ASCOLA) onder uw aandacht.
Zij organiseren dit jaar het 11e internationale Ascola congres. Het hoofdthema is The role(s) of innovation in competition analysis.
De conferentie zal plaatsvinden in de Academie en het Kamerlingh Onnesgebouw van donderdag 30 juni tot en met zaterdag 2 juli 2016.

International conference Boosting the Enforcement of EU Competition Law at Domestic Level
Het Bestuur van de VvM wil graag de volgende conferentie onder uw aandacht brengen:
The international conference Boosting the Enforcement of EU Competition Law at Domestic Level.
Deze conferentie vindt plaats op 3 juni 2016 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De uitnodiging en het programma treft u hierbij aan.
Het Bestuur van de VvM kan deze conferentie van harte bij u aanbevelen.

Bijeenkomst JongACM Private Enforcement op 11 februari 2016 bij ACM
Het Bestuur van de VvM maakt u attent op ingesloten uitnodiging van JongACM voor een bijeenkomst Private Enforcement op 11 februari 2016 vanaf 17:30 uur ten kantore van ACM.
Het bestuur kan deze bijeenkomst van harte aanbevelen bij alle VvM leden die jong zijn of zich nog jong voelen.

Jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom
Het Bestuur van de VvM vestigt graag uw aandacht op het volgende.
Woensdag 16 maart 2016 vindt het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom plaats in Zeist.
Dit symposium wordt georganiseerd door de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI Nederland) in samenwerking met LES Benelux en VvA.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitnodiging.

VvM film Pioniers van het Mededingingsrecht
De VvM film Pioniers van het Mededingingsrecht welke film is getoond tijdens de VvM Kerstbijeenkomst op 10 december 2015 is ook te zien op YouTube: youtu.be -3BnEnqMWrE

5-7 bijeenkomst 15-10-2015
De consultatie over het wetsvoorstel Implementatiewet privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (Kartelschaderichtlijn).

2014-03-15 Reactie VvM op ACM Agenda 2014-2015
2012-07-13 Bijdrage VvM Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM
2012-07-13 Bijdrage VvM consultatie Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM
2011-09-22 LIDC individueel lidmaatschap
Mededeling Wetenschappelijk Comité van de League

2010-02-12 Reactie VvM op concept werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren
Over VvM Contacteer ons Bestuur About VvM Contact us Board